آکادمی شیشه ای

ورود/ثبت نام

محموعه کامل دوره های مرور 10 سال کنکور

3 دوره آموزشی
10% 2,500,000 تومان
2,250,000 تومان

محموعه کامل دوره های مرور 10 سال کنکور

مجموع کامل 10 سال کنکور
دوره های این پکیج
1
100
ده سال کنکور خلاقیت تصویری و تجسمی

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌هاست .استاد فرید رزاقی مولف چند عنوان کتاب در زمینه مباحث خلاقیت تصویری کنکورهنر و مدرس این درس در آموز...

فرید رزاقی
2 جلسه
2 ساعت
2
100
ده سال کنکور درک عمومی هنر

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌هاست .استاد علی آزاد نویسنده چند عنوان کتاب در زمینه درک عمومی هنر، طراح سوال و ویراستار انتشارات قلمچی...

علی آزاد
2 جلسه
2 ساعت
3
100
ده سال کنکور درک عمومی ریاضی-فیزیک

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌هاست .استاد نوید عموشیخی مولف کتاب در زمینه درک عمومی ریاضی فیزیک و سابقه ی پنج سال تدریس درآموزشگاه ه...

نوید عمو شیخی
2 جلسه
2 ساعت