آکادمی شیشه ای

ورود/ثبت نام
ویدیو معرفی دوره توسط استاد

خلاقیت تصویری

آناهیتا صفی خانی
2 جلسه - میانگین 24 دقیقه ای
1,400,000 تومان

خلاقیت تصویری

62cd434723134d553b1d9422

آناهیتا صفی خانی

62cd434723134d553b1d9422

جلسات این دوره

100
انواع نقطه و خط
21 دقیقه
200
مفهوم سطح و حجم
نیاز به خرید دوره
27 دقیقه