آکادمی شیشه ای

ورود/ثبت نام
ویدیو معرفی دوره توسط استاد

نکته و تست درک عمومی ریاضی-فیزیک

رحمت مشیدی
2 جلسه - میانگین 45 دقیقه ای
700,000 تومان

نکته و تست درک عمومی ریاضی-فیزیک

استاد رحمت مشیدی مولف چهار جلد کتاب مبحث ریاضی‌فیزیک کنکورهنر سابقه‌ی ۱۵ سال تدریس در بهترین مراکز آموزشی کنکورهنر

رحمت مشیدی

استاد رحمت مشیدی مولف چهار جلد کتاب مبحث ریاضی‌فیزیک کنکورهنر سابقه‌ی ۱۵ سال تدریس در بهترین مراکز آموزشی کنکورهنر

جلسات این دوره

0
محاسبات عددی _ بخش دوم
نیاز به خرید دوره
46 دقیقه
100
محاسبات عددی _ بخش اول
نیاز به خرید دوره
45 دقیقه