آکادمی شیشه ای

ورود/ثبت نام
ویدیو معرفی دوره توسط استاد

ده سال کنکور درک عمومی هنر

علی آزاد
2 جلسه - میانگین 40 دقیقه ای
1,700,000 تومان

ده سال کنکور درک عمومی هنر

پس از مطالعه کامل منابع، حال زمان سنجش دانسته‌هاست .استاد علی آزاد نویسنده چند عنوان کتاب در زمینه درک عمومی هنر، طراح سوال و ویراستار انتشارات قلمچی با سابقه‌ی چندسال تدریس به رتبه برترها، این دوره به همکاری آکادمی شیشه‌ای آمده ودر ده جلسه ده سال کنکورهنر از سال ۸۹الی ۹۸ را مورد برسی قرار داده است.

علی آزاد

رتبه نه کنکور نود و شش نویسنده کتاب های کنکور هنر برای انتشارات قلم چی و ... طراح سوال و ویراستار انتشارات قلم چی مدرس رتبه های تک رقمی کنکور سال گذشته کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران مدرس آموزشگاه های برتر کنکورهنر

جلسات این دوره

100
کنکور سال ۸۹
40 دقیقه
200
کنکور سال ۹۰
نیاز به خرید دوره
40 دقیقه