آکادمی شیشه ای

ورود/ثبت نام

نقشه راه کنکور هنر

0

مشاوره رایگان

کوله پشتیت رو پر کن

زمان پیشنهادی مورد نیاز برای گذراندن این گام : 60 روز
به صورت رایگان از تیم مشاوره آکادمی شیشه ای کمک بگیر
از شنبه تا چهارشنبه از 9 الی 17
پنج شنبه از 9 الی 13
09032698060
مشاوره دانش آموزان

09032178060
مشاوره والدین
1

کلاس های اصلی

همسفرت رو انتخاب کن

زمان پیشنهادی مورد نیاز برای گذراندن این گام : 30 روز

درک عمومی هنر

5,100,000 تومان
5,100,000 تومان
علی آزاد
4,590,000 تومان
اطلاعات بیشتر

خلاقیت تصویری

1,400,000 تومان
1,400,000 تومان
آناهیتا صفی خانی
1,400,000 تومان
اطلاعات بیشتر

درک عمومی ریاضی فیزیک

2,000,000 تومان
2,000,000 تومان
نوید عمو شیخی
2,000,000 تومان
اطلاعات بیشتر

ده سال کنکور درک عمومی ریاضی-فیزیک

700,000 تومان
700,000 تومان
نوید عمو شیخی
700,000 تومان
اطلاعات بیشتر

ده سال کنکور خلاقیت تصویری و تجسمی

400,000 تومان
400,000 تومان
فرید رزاقی
400,000 تومان
اطلاعات بیشتر

ده سال کنکور درک عمومی هنر

1,700,000 تومان
1,700,000 تومان
علی آزاد
1,700,000 تومان
اطلاعات بیشتر

مجموعه کامل کلاس های اصلی

محموعه کامل دوره های مرور 10 سال کنکور

2

مشاور همراه

سفرت رو شروع کن

زمان پیشنهادی مورد نیاز برای گذراندن این گام : 30 روز
3

دوره های نکته و تست

البوم سفرت رو ورق بزن

زمان پیشنهادی مورد نیاز برای گذراندن این گام : 30 روز

نکته و تست خلاقیت تصویری و تجسمی

500,000 تومان
500,000 تومان
فرید رزاقی
500,000 تومان
اطلاعات بیشتر

نکته و تست درک عمومی هنر

1,600,000 تومان
1,600,000 تومان
علی آزاد
1,600,000 تومان
اطلاعات بیشتر

نکته و تست درک عمومی ریاضی-فیزیک

700,000 تومان
700,000 تومان
رحمت مشیدی
700,000 تومان
اطلاعات بیشتر

مجموعه کامل دوره های نکته و تست

4

دوره های ده سال کنکور

سفرنامه بخون

زمان پیشنهادی مورد نیاز برای گذراندن این گام : 30 روز

ده سال کنکور درک عمومی ریاضی-فیزیک

700,000 تومان
700,000 تومان
نوید عمو شیخی
700,000 تومان
اطلاعات بیشتر

ده سال کنکور خلاقیت تصویری و تجسمی

400,000 تومان
400,000 تومان
فرید رزاقی
400,000 تومان
اطلاعات بیشتر

ده سال کنکور درک عمومی هنر

1,700,000 تومان
1,700,000 تومان
علی آزاد
1,700,000 تومان
اطلاعات بیشتر

محموعه کامل دوره های مرور 10 سال کنکور